Werkwijze

Mijn hart ligt bij het schilderen van portretten. Het liefst schilder ik oude mensen.
Oude mensen bezitten vaak mooie contrasten in eigenschappen, zoals waardigheid en berusting tegenover verbitterdheid of eenzaamheid. Kwetsbaarheid en breekbaarheid tegenover afhankelijkheid en soms naiviteit. De wijsheid en de relativerende houding die ouderen soms kunnen hebben vind ik vaak een verademing in het jachtige jonge bestaan.
Het is voor mij een uitdaging om de emotie, gevoel en sfeer van de persoon op het 2D-vlak te krijgen.
De mensen zo naakt mogelijk (figuurlijk) af te beelden.
De meeste personen in mijn portretten zullen de kijker recht aankijken, een confronterende open blik, zodat je als het ware recht bij de afgebeelde personen naar binnen kijkt.

Portretten in opdracht.
Naast mijn autonome werk schilder ik

Ga terug